FLORIMO®
ZEMLJA ZA RASAD I SETVU

Lagani, vlaknasti rastni medijum, koji pretežno sadrži hranljive materije potrebne za formiranje i rast korena.
Pakovanje: 20 litara, 50 litara

A

(pH 6,6 +- 0,5)

Kolika je pH vrednost tla? Kliknite ovde da biste pročitali naš članak!

A

UPOTREBLJAVA SE

Kao rastuće sredstvo za sejanje, šivanje, gajenje sadnica

A

SASTOJCI

Treset mahovine, močvarni treset, kompostirano stajsko djubrivo, biohumus, glina, mešavina djubriva

Šta ovaj proizvod sadrži?

Sphagnum mahovina

glina

Smeše đubriva

Moor treset

Biohumus

kompostirano stajsko djubrivo

Kako se koristi?

Prilikom branja i sadnje preporučujemo da biljku stavite u pogodan hranjivi medijum i započnete snabdevanje hranjivim materijama biljnog tipa.