KORITA ZA JEZERCA

PVC KORITO

Veličine bazena su sledeće:

1. Korito 150 lit,   
ŠIFRA: 400505 Dužina: 120 cm, Širina: 80 cm, Visina: 45 cm

2. Korito 250 lit,
ŠIFRA: 400506 Dužina: 135 cm, Širina: 92 cm, Visina: 54 cm

3. Korito 750 lit,   
ŠIFRA: 400508 Dužina: 210 cm, Širina: 140 cm, Visina: 60 cm

4. Korito 500 lit,   
ŠIFRA: 400507 Dužina: 178 cm, Širina: 126 cm, Visina: 56 cm

5. Korito 1000 lit, 
ŠIFRA: 400535 Dužina: 240 cm, Širina: 140 cm, Visina: 62 cm

Gotova korita za jezera – malo jezerce je lako ostvarljivo! U slučaju jezera manjih od jednog kubičnog metra formirana plastična mala korita jezera predstavljaju dobru alternativu za tehniku od folije. U kalupu već prisutno tlo i biljne zone pojednostavljuju sađenje biljaka i instaliranje pumpi.

 

Jedinica mere : komad
Cena (sa PDV-om) : 
Cena (sa PDV-om) : 
Cena (sa PDV-om) : 
Cena (sa PDV-om) : 
Cena (sa PDV-om) :