PVC KORITA - Baštenski set za jezero

750 litara


Veličine bazena su sledeće:

1. Korito 150 lit,   ŠIFRA: 400505 Dužina: 120 cm, Širina: 80 cm, Visina: 45 cm 

2. Korito 500 lit,   ŠIFRA: 400507 Dužina: 178 cm, Širina: 126 cm, Visina: 56 cm 

3. Korito 750 lit,   ŠIFRA: 400508 Dužina: 210 cm, Širina: 140 cm, Visina: 60 cm 

4. Korito 1000 lit, ŠIFRA: 400535 Dužina: 240 cm, Širina: 140 cm, Visina: 62 cm
 

5. Korito 250 lit ŠIFRA: 400506Dužina: 135 cm, Širina: 92 cm, Visina: 54 cm 

Gotova korita za jezera - malo jezerce je lako ostvarljivo! U slučaju jezera manjih od jednog kubičnog metra formirana plastična mala korita jezera predstavljaju dobru alternativu za tehniku od folije. U kalupu već prisutno tlo i biljne zone pojednostavljuju sađenje biljaka i instaliranje pumpi.

 

Jedinica mere : komad
Cena (sa PDV-om) : 4.199,00 RSD
Cena (sa PDV-om) : 9.308,00 RSD
Cena (sa PDV-om) : 19.725,00 RSD
Cena (sa PDV-om) : 22.545,00 RSD
Cena (sa PDV-om) : 5.976,00 RSD


150 litara
250 litara
500 litara
750 litara
1000 litara
  • deco
  • pontec
  • stegu
  • oase
  • dimartino